عدم تشکیل کلاس‌های استاد شفیعیان ۹۸/۱۱/۲۳

به اطلاع دانشجویان می‌رساند

کلاس های استاد شفیعیان روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۳ تشکیل نمی‌گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.