عدم تشکیل کلاس های استاد محمدزاده ۹۸/۱۱/۲۳

به اطلاع دانشجویان می‌رساند

کلاسهای استاد محمدزاده روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۳ تشکیل نمی‌گردد و زمان برگزاری کلاس‌های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.