کلاس هایی که روز جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۲۵ تشکیل نمی گردند

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاسهای ذیل روز جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۲۵ تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کلاس های استاد خانم علینژاد

کلاس های کارشناسی ارشد مترجمی زبان

کلاس های کارشناسی ارشد آموزش زبان