کلاس هایی که روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۳ تشکیل نمی گردند

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاسهای ذیل روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۳ تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کلاس های استاد ذوالفقاری

کلاس های استاد شمس

کلاس درس پروژه و راه سازی