تازه ها

رویدادهای دانشگاه

تقویم آموزشی

  • مهلت تقاضاب معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

  از ۱۰ اسفند الی ۲ خرداد ۱۳۹۹

  • آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

  از ۳ اسفند الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

  • مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

  از ۲۱ دی الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

  • حذف و اضافه نیمسال دوم

  از ۳ اسفند الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

آرشیو

انتقادات و پیشنهادات