اختصاص شماره شاپا (ISSN) به نشریه تحقیق در زبان انگلیسی

با افتخار اعلام میدارد که نشریه تحقیق در زبان انگلیسی به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی مولانا فعال در تمامی حوزه های زبان و ادبیات انگلیسی، از طریق مرکز ملی شاپا (کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) شماره بین المللی شاپا ISSN را به خود اختصاص داد و بنابراین در ردیف نشریات معتبر قرار می گیرد.  این نشریه در شماره دوم دوره اول سال ۲۰۲۱ در حال پذیرش مقاله می باشد.