اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۴۰۰

🌐 اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۴۰۰

متقاضیانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری شرکت کرده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، در صورت تمایل به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت، می‌توانند از روز چهار‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تا روز دو‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش‌ مراجعه نمایند.

✅رشته های مورد پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه مولانا
روانشناسی تربیتی : ۱۴۴۶۰
معماری و انرژی : ۲۵۹۲۲
مهندسی معماری : ۲۵۴۵۲
مشاوره گرایش مشاوره خانواده : ۱۵۹۸۶
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی : ۱۵۱۴۰
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: ۱۵۰۶۵
مترجمی زبان انگلیسی : ۱۳۳۳۱
زبان و ادبیات انگلیسی : ۱۳۳۰۰
آموزش زبان انگلیسی : ۱۳۲۳۲