اطلاعیه : درخواست توقف فعالیت موسسه آموزش عالی مولانا

اطلاعیه :
دانشجویان گرامی
بدینوسیله به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی مولانا درخواست توقف فعالیت خود را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال نموده است. فلذا دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که تمایل به انتقال به سایر موسسات آموزش عالی را دارند می توانند تا تاریخ دوازدهم مرداد ماه درخواست خود را به موسسه ارائه نمایند. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و سایر دانشجویانی که تا تاریخ فوق اقدام به درخواست انتقال ننمایند، با هماهنگی وزارت عتف به موسسه آموزش عالی دیگری منتقل خواهند شد.
اطلاعات بیشتر متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
اداره آموزش