اطلاعیه در خصوص دوره های آموزش آزاد

به اطلاع دانشجویان می رساند
به دلیل تداخل در کلاس های ترم تابستان با دوره های آموزش آزاد ارائه شده، دوره های فوق تا اطلاع ثانوی به تعویق خواهد افتاد.
لازم به ذکر است دوره های مذکور پس از پایان امتحانات ترم تابستان و به حد نصاب رسیدن آن ها تشکیل خواهد شد.
لطفا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در دوره های مد نظر خود اقدام بفرمایید.

FA
EN FA