اطلاعیه در خصوص کارگاه های آموزشی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند

کارگاه هایی که از طریق مبادی رسمی دانشگاه اطلاع می شود، دارای اعتبار وزارت علوم و دانشگاه مولانا بوده و گواهینامه های مربوط نیز دارای مهر و امضای وزارتخانه می باشند.

توجه فرمائید دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال شرکت دانشجویان در کارگاه های متفرقه در خارج از دانشگاه، تحت نظر هر ارگان و سازمان و هزینه های دریافتی ندارد.