اطلاعیه دوم دانشجویان گرامی پیرو تماس های مکرر شما و اطلاع از شبهات ایجاد شده

دانشجویان گرامی.
پیرو تماس های مکرر شما و اطلاع از شبهات ایجاد شده لازم دانستیم به اطلاع برسانیم:
در خواست توقف فعالیت موسسه از سوی هیات موسس به وزارت علوم بوده و این امر به دلیل عدم همخوانی شهریه های دریافتی با هزینه های الزامی و تحمیلی به موسسه می باشد.
پیشنهاد ارائه شده مبنی بر موافقت با انتقال دانشجویان به دانشگاه نزدیک محل سکونت ایشان نیز به منظور رفاه دانشجویان عزیز بوده و بعد از مهلت اعلام شده در اطلاعیه قبل، امکان انتقال میسر نمی باشد و دانشجویان به دانشگاه تعیین شده از سوی وزارت عتف منتقل خواهند شد.
در پایان مجددا لازم می دانیم اعلام نماییم هیچگونه مشکلی در گواهینامه ها و دانشنامه های دریافت شده در سنوات گذشته و سنوات آتی وجود نخواهد داشت و هرگونه تاییدیه مبنی بر تحصیل شما در موسسه معتبر می باشد.