برنامه زمانبندی کلاس های رفع اشکال آنلاین

کلاس های آنلاین رفع اشکال از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۷ الی ۹۹/۰۳/۳۰ برگزار می گردد

برنامه کلاس ها در روزهای آینده آپدیت شده و از طریق همین صفحه قابل مشاهده است.

کلاس های روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۷

 

کلاس های روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸

 

کلاس های روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۹

 

کلاس های روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰

 

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱

(کلاس زبان تخصصی استاد دهقانی پیشه ساعت ۱۸ الی ۱۹ برگزار می گردد)

 

کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲

 

کلاس های روز جمعه مورخ ۹۹/۰۳/۲۳

(کلاس ترجمه متون علوم انسانی از فارسی استاد شکوهی تشکیل نمی گردد)

 

کلاس های روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۴

(کلاس های استاد محسنی به روز جمعه مورخ ۹۹/۰۳/۲۳ انتقال پیدا کرد)

 

کلاس های روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵

 

کلاس های روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۶

(کلاس رفع اشکال درس زبان تخصصی۱ و زبان تخصصی ۳و۴ استاد منجزی روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۴۵  برگزار می گردد)

 

کلاس های روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۷

(کلاس رفع اشکال درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ – آمار و احتمالات مهندسی استاد نورزاده روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار می گردد)

(کلاس رفع اشکال درس آمار و احتمالات آن در مدیریت ۱ – آمار کاربردی – آمار در شهرسازی – ریاضیات و آمار استاد نورزاده روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ از ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵ برگزار می گردد)

(کلاس رفع اشکال درس فیزیک۲ استاد سیمیاری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ از ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵ برگزار می گردد)

 

کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۹

 

کلاس های روز جمعه مورخ ۹۹/۰۳/۳۰

FA
EN FA