برنامه کلاس های آنلاین استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۱۶و ۹۹/۰۸/۲۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین استاد وزیری گهر روز های جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۱۶ و ۹۹/۰۸/۲۳ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
سیستم های اطلاعاتی استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
تحلیل آماری استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
اخلاق و احکام کسب و کار استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
روش تحقیق پیشرفته استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
قوانین و مسائل حقوقی استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بازاریابی استراتژیک استاد وزیری گهر ۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵