برنامه کلاس های آنلاین روزدوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری(۴) ۱۴۰۰۱۱۸۳ استاد شادمهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۸  الی ۲۰