برنامه کلاس های آنلاین روزهای دوشنبه و سه شنبه ۹۹/۰۸/۱۲ و ۹۹/۰۸/۱۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۲ و ۹۹/۰۸/۱۳ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
حسابداری صنعتی ۱ استاد یادگیر بصیر ۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰
حسابداری صنعتی ۳ استاد یادگیر بصیر ۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
تاسیسات مکانیکی و برقی استاد قروچی بیگی ۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵