برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۸/۱۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
تاریخ ادبیات استاد نوربخش ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲ الی ۱۳
روش تحقیق استاد نوربخش ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۳ الی ۱۴
مدیریت مالی ۲ استاد آرزو محمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸:۱۵
جزای اختصاصی ۲ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اخلاق حقوق و قضا / فقه اقتصادی استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۴۵
متون اسلامی /  تفسیر موضوعی قرآن استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱ الی ۱۲
اندیشه اسلامی ۱ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲ الی ۱۳
اندیشه اسلامی ۲ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۳ الی ۱۴
درایت الحدیث استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵
تاریخ فقه و فقها استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵