برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
آزمون سازی زبان – جبرانی ۹۹۲۵۱۴ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸ الی ۹
درآمدی بر تحلیل گفتمان ۹۹۲۵۱۹ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹ الی ۱۰
فناوری در آموزش زبان ۹۹۲۵۱۹۰۲ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱
سمینار در مسائل آموزش زبان ۹۹۲۵۱۹۰ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
فلسفه علم روان شناسی ۹۹۲۱۷ استاد بزرگی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰
مبانی راهنمایی و مشاوره ۹۹۲۲۶ استاد صفاریان جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
روستا(۲) / شناخت و طراحی معماری روستا /  ۹۹۲۲۴۰ / ۹۹۲۲۴۱ استاد احمدپور جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲
ساختمان (۱) ۹۹۲۳۲۳ استاد احمدپور جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲ الی ۱۴
اصول و سرپرستی ۹۹۲۱۴۳ استاد احمدپور جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴ الی ۱۶
آشنایی با معماری جهان-پ / آشنایی با معماری جهان  /  ۹۹۲۱۴۱ / ۹۹۲۱۴۰ استاد احمدپور جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸
تحلیل آماری ۹۹۲۵۴۷ / ۹۹۲۵۴۸ استاد وزیری گهر جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۹۹۲۵۳۵ / ۹۹۲۵۳۶ استاد وزیری گهر جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
روش تحقیق پیشرفته ۹۹۲۵۵۰ استاد وزیری گهر جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته ۹۹۲۵۴۴ استاد وزیری گهر جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
بازاریابی صنعتی و خدمات ۹۹۲۵۵۳ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته ۹۹۲۵۴۵ / ۹۹۲۵۴۶ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
رفتار مصرف کننده / مدیریت رفتار مصرف کننده / ۹۹۲۵۳۹ / ۹۹۲۵۴۰ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
زبان تخصصی پیش  ۹۹۲۵۵۸ / ۹۹۲۵۵۹ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۹۹۲۵۳۷ / ۹۹۲۵۳۸ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته ۹۹۲۵۴۹ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰