برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
روان شناسی و مشاوره خانواده ۹۹۲۱۹۳ استاد قوام جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۱۵
روان شناسی سلامت ۹۹۲۱۹۵ استاد قوام جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
بهداشت روانی / مشاوره بهداشت روانی /  ۹۹۲۱۹۶ / ۹۹۲۲۸۲ استاد قوام جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۴۵
فلسفه علم روان شناسی ۹۹۲۱۷ استاد بزرگی جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰