برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
تحقیق در عملیات-جبرانی ۹۹۲۵۳۰ استاد علی نژاد جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
مبانی سازمان و مدیریت-پیش ۹۹۲۵۳۳ / ۹۹۲۵۳۴ استاد علی نژاد جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
مدیریت استراتژیک پیشرفته ۹۹۲۵۵۱ / ۹۹۲۵۵۲ استاد علی نژاد جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
مدیریت تبلیغات و برند ۹۹۲۵۴۱ / ۹۹۲۵۴۲ استاد علی نژاد جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
تجارت الکترونیک ۹۹۲۲۹۸ استاد طالبی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۸ الی ۱۱
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ۹۹۲۲۹۷ استاد طالبی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱ الی ۱۴
پژوهش (عملی – انفرادی ) در روان شناسی ۹۹۲۱۹۱ استاد اشکان جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳ الی ۱۴
مهارت های زندگی و فنون آموزش آن ۹۹۲۴۴ استاد اشکان جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۵ الی ۱۶
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان ۹۹۲۵۱ استاد بزرگی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰
تحلیل سازه های (۲) ۹۹۲۱۴۲ استاد اکبری جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰