برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
ارزشیابی پیشرفته و ترجمه ۹۹۲۵۲۰ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
سمینار مسایل ترجمه ۹۹۲۵۲۱ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
ترجمه از دیدگاه زبانشناسی ۹۹۲۵۲۲ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
زبانشناسی کاربردی و ترجمه ۹۹۲۵۲۳ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه ۹۹۲۵۲۴ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
نظریه های ترجمه ۹۹۲۵۲۵ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
بررسی و ترجمه آثار اسلامی ۹۹۲۵۲۷ استاد محسنی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
ژئوتکنیک زیست محیطی ۹۹۲۶۰۲ استاد صفی خانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸ الی ۲۰