برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۹۹/۰۸/۳۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
اصول کاربرد صرفه جویی انرژی استاد میرزائی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
طراحی معماری انرژی ۲ استاد میرزائی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۱۵
مدیریت تبلیغات و برند استاد علی نژاد  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
طراحی و مدیریت کسب و کار استاد علی نژاد  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
مدیریت خرده فروشی و فروشگاه استاد علی نژاد  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
روش شناسی پروژه های کیفی استاد علی نژاد  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
بازاریابی صنعتی و خدمات استاد قوچانی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
زبان تخصصی پیش استاد قوچانی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
اصول مذاکرات و مکاتبات استاد قوچانی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
مدیریت روابط با مشتری استاد قوچانی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
درآمدی بر تحلیل گفتمان استاد محسنی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
سمینار در مسائل آموزش زبان استاد محسنی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
آزمون سازی زبان – جبرانی استاد محسنی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث / آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث۲ / روان شناسی از دیدگاه مسلمانان / استاد بزرگی  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
معرفت شناسی استاد اشکان  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
مبانی جامعه شناسی استاد اشکان  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
مباحث اساسی روانشناسی / مباحث اساسی روانشناسی ۱ استاد اشکان  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
روان شناسی اعتیاد / مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد استاد اشکان  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
روانشناسی اجتماعی استاد اشکان  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
روانشناسی تجربی استاد اشکان  جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
سازه های فولادی ۱ / ساختمان های فولادی استاد پیرعلی جمعه ۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۳۰