برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۹۹/۰۹/۰۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۰۷ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
مدل های ترجمه استاد محسنی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
نقد و بررسی آثار ترجمه شده استاد محسنی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بررسی ترجمه انواع متون علمی استاد محسنی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
بررسی ترجمه آثار اسلامی استاد محسنی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
روش تحقیق پیشرفته استاد وزیری گهر جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
تحلیل آماری استاد وزیری گهر جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیک استاد وزیری گهر جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته استاد قوچانی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
مدیریت رفتار مصرف سازمانی – پیش استاد قوچانی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته استاد قوچانی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
مدیریت رفتار مصرف کننده / رفتار مصرف کننده استاد قوچانی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
نمونه های ثر ساده انگلیسی / آشنایی با نثر ساده انگلیسی استاد شکوهی جمعه ۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰