برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۹۹/۱۲/۲۲

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعهه مورخ ۹۹/۱۲/۲۲

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
تحقیق در عملیات-جبرانی ۹۹۲۵۳۰ استاد علی نژاد جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
مبانی سازمان و مدیریت-پیش ۹۹۲۵۳۳ / ۹۹۲۵۳۴ استاد علی نژاد جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
مدیریت تبلیغات و برند ۹۹۲۵۴۱ / ۹۹۲۵۴۲ استاد علی نژاد جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
مدیریت استراتژیک پیشرفته ۹۹۲۵۵۱ / ۹۹۲۵۵۲ استاد علی نژاد جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳ الی ۱۴
طراحی معماری(۵) /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ استاد شفیعیان جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۸ الی ۱۰
آزمون های روان شناختی ۱ ۹۹۲۱۱ استاد اشکان جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۹ الی ۱۰
روان شناسی ورزش ۹۹۲۱۶ استاد اشکان جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۱
آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن ۹۹۲۴۱ استاد اشکان جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱ الی ۱۲
راهنمایی و مشاوره تحصیلی (۱) ۹۹۲۵۰ استاد اشکان جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۲ الی ۱۳
نظریه های مشاوره و روان درمانی (۲) ۹۹۲۳۷ استاد اشکان جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵ الی ۱۶