برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
آشنایی با فلسفه اسلامی ۹۹۲۳۵ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
مشاوره و روان درمانی معنوی_اسلامی ۹۹۲۴۲ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۲ ۹۹۲۱۹۸ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
متون اسلامی / تفسیر موضوعی قران / ۹۹۲۲۲۲ / ۹۹۹۲۸۰ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲
هدایت و مشورت در اسلام ۹۹۲۵۷۲ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
اخلاق اسلامی  ۹۹۲۱۱۱ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰
حقوق کار ۹۹۲۲۹۲ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۱۵
آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران ۹۹۲۲۱۶ استاد سمیعی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ۹۹۲۱۹۴ استاد سمیعی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
انقلاب اسلامی ایران ۹۹۲۱۱۳ استاد حبیب پور دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
متره و برآورد / متره و برآورد و پروژه /  ۹۹۲۱۳۰ / ۹۹۲۳۰۹ استاد پیرعلی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۹  الی ۱۱