برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
ترجمه تشریحی ۹۹۲۵۳ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳ الی ۱۳:۴۵
آشنایی با ادبیات تطبیقی ۹۹۲۵۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴ الی ۱۴:۴۵
آزمون سازی / آزمون سازی زبان /  ۹۹۲۵۵ / ۹۹۲۲۴۷ / ۹۹۲۳۰۱ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵
آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی ۹۹۲۵۷ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵
روش های تدریس زبان انگلیسی ۹۹۲۶۳ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵
ترجمه پیشرفته ۹۹۲۶۵ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸ الی ۱۸:۴۵
درآمدی بر ادبیات (۲) ۹۹۲۶۶ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹ الی ۱۹:۴۵
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی ۹۹۲۵۱۱ استاد رحمن پناه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱
انگلیسی برای اهداف ویژه ۹۹۲۵۱۳ استاد رحمن پناه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲
روش تدریس مهارتهای زبان ۹۹۲۵۱۷ استاد رحمن پناه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲ الی ۱۳
ارتباط تصویری ۲ ۹۹۲۱۷۹ / طراحی نشانه ۹۹۲۱۷۸ استاد سرزعیم دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۹ الی ۱۰
تکنولوژی لیتوگرافی و چاپ ۹۹۲۱۶۴ / طراحی بسته بندی ۹۹۲۱۶۶ استاد سرزعیم دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲
فتوگرامتری تحلیلی ۹۹۲۲۷۲ استاد مافی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
هیدروگرافی پیشرفته ۹۹۲۲۷۳ استاد مافی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
پروژه راه سازی ۹۹۲۲۶۹ استاد مافی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۱:۴۵
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲
روان شناسی شخصیت- جبرانی ۹۹۲۵۶۱ / ۹۹۲۵۷۱ استاد خوش لهجه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی ۹۹۲۵۷۳ استاد خوش لهجه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰