برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
نظریه های روانشناسی زبان ۹۹۲۵۱۲ استاد رحمن پناه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱
روش تدریس- پیش نیاز ۹۹۲۵۱۵ استاد رحمن پناه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۱ الی ۱۲
نگارش متون علمی دانشگاهی ۹۹۲۵۱۹۰۱ استاد رحمن پناه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲ الی ۱۳
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲
بازاریابی و مدیریت بازار / بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) /  ۹۹۲۹۱ / ۹۹۲۸۷ استاد روشنی مهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰
تجارت الکترونیک ۹۹۲۲۸۱ استاد روشنی مهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ۹۹۲۸۲ استاد روشنی مهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی ۹۹۲۸۳ استاد روشنی مهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
بازاریابی بین المللی ۹۹۲۸۴ استاد روشنی مهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان ۹۹۲۲۱۵ استاد سمیعی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره ۹۹۲۲۱۴ استاد سمیعی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸