برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۰۸/۱۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۹ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
شعر رمانتیک استاد نوربخش ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳
شعر معاصر استاد نوربخش ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴
فقه ۷ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
فقه ۸ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۴۵
فقه تطبیقی استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱ الی ۱۱:۴۵
حقوق مدنی ۳ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
فقه ۵ استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
قواعد فقه مدنی استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵
قواعد فقه جزائی استاد احمدی ۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵