برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۰۸/۲۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۶ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
مدیریت مالی ۱ استاد زمان پرور ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۲
سرمایه گذاری در بورس استاد زمان پرور ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
تحلیل قوانین مالیاتی استاد زمان پرور ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
طراحی با کامپیوتر استاد خوشنودی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
پروژه طراحی صنعتی۲ / پروژه طراحی صنعتی۴ استاد خوشنودی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
ایستایی / ایستایی۱ / استاتیک / استاتیک و مقاومت مصالح استاد خوشنودی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
انتقال حرارت استاد نیلی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
سیستم های فعال و غیرفعال استاد نیلی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۴۵
مبانی علوم معماری در اسلام استاد نیلی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
طراحی معماری و انرژی۱ استاد نیلی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۱۵
روش تدریس مهارتها / روش تدریس زبان خارجه استاد شکوهی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
دستور نگارش۱ استاد شکوهی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
مقاله نویسی استاد شکوهی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
پروژه راه سازی استاد مافی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
فتوگرامتری تحلیلی استاد مافی ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰