برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۳ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
انگیزش و هیجان استاد اشکان دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
مباحث اساسی در روان شناسی ۲ استاد اشکان دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
روش تحقیق استاد اشکان دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
آمار استنباطی استاد اشکان دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی استاد اشکان دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
فنون مشاوره و روان درمانی استاد اشکان دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
دانش خانواده و جمعیت استاد بزرگی دوشنبه ۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵