برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳