برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با فلسفه اسلامی ۹۹۲۳۵ استاد احمدی دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
مشاوره و روان درمانی معنوی_اسلامی ۹۹۲۴۲ استاد احمدی دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۲ ۹۹۲۱۹۸ استاد احمدی دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
متون اسلامی / تفسیر موضوعی قران / ۹۹۲۲۲۲ استاد احمدی دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲
هدایت و مشورت در اسلام ۹۹۲۵۷۲ استاد احمدی دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
اخلاق اسلامی  ۹۹۲۱۱۱ استاد احمدی دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰
زبان انگلیسی تخصصی – جبرانی ۹۹۲۵۹۶ استاد محمدزاده دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳