برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مبانی مهندسی زلزله برای معماران ۹۹۲۲۳۱ استاد متولی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سلطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶
مدیریت تولید و عملیات ۹۹۲۲۲۴ استاد آرزو محمدی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵
مدیریت مالی(۲) / مدیریت مالی /  ۹۹۲۷۹ / ۹۹۲۳۰۵ استاد آرزو محمدی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰