برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری -پ /  ۹۹۲۱۴۶ / ۹۹۲۱۴۸ استاد سمانه محمدی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
پژوهش عملیاتی (۲) / تحقیق در عملیات (۲) /  ۹۹۲۱۰۶ / ۹۹۲۸۰ استاد زمان پرور سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۹ الی ۱۱:۱۵
تحقیق در عملیات(۳) ۹۹۲۸۹ استاد زمان پرور سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۳:۳۰
مبانی مهندسی مواد ۹۹۲۲۰۰ استاد رضی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰