برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سلطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری -پ /  ۹۹۲۱۴۶ / ۹۹۲۱۴۸ استاد سمانه محمدی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری / مبانی وکاربرد کامپیوتر /  ۹۹۲۱۰۹ / ۹۹۲۱۰۳ استاد یادگیربصیر سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲
اصول حسابداری (۳) ۹۹۲۱۰۴ استاد یادگیربصیر سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴ الی ۱۸
باستان شناسی و هنر دوره هخامنشی ۹۹۲۳۱۹ استاد نکویی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۹ الی ۱۰:۴۵
باستان شناسی و هنر دوره اشکانی ۹۹۲۳۲۰ استاد نکویی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۴۵
روش تدریس مهارت ها ۹۹۲۲۵۰ استاد شکوهی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
گفت و شنود ۲ ۹۹۲۷۶ استاد شکوهی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
مدل رقومی زمین دی ام تی ۹۹۲۲۷۷ استاد مافی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
راهسازی / راهسازی و روسازی /  ۹۹۲۱۵۰ / ۹۹۲۲۰۸ استاد مافی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۴۵
پروژه طراحی صنعتی (۹) ارتباط با کارخانجات ۹۹۲۱۸۷ استاد خوشنودی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
کارآموزی  ۹۹۲۱۸۹ استاد خوشنودی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
پروژه طراحی صنعتی (۵)محیط زیست  ۹۹۲۲۱۳ استاد خوشنودی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
پروژه ۹۹۲۱۸۸ استاد خوشنودی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۵:۱۵
تحلیل سازه های (۱) ۹۹۱۲۲۵ / ۹۹۲۲۷۰ استاد آسمانی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹