برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی فنی ۹۹۲۲۳۳ / ۹۹۲۳۲۲ استاد سلطان آبادی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری -پ /  ۹۹۲۱۴۶ / ۹۹۲۱۴۸ استاد سمانه محمدی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
ترجمه متون مطبوعاتی (۲) زبان دوم ۹۹۲۳۰۲ استاد فلاح رفیع سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
تاریخ اسلام / تاریخ تحلیلی صدر اسلام /  ۹۹۲۲۷ / ۹۹۲۷۲ / ۹۹۲۲۴۹ استاد قاسمی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶
مبانی مهندسی مواد ۹۹۲۲۰۰ استاد رضی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
باستان شناسی پ از ت ایران از آغاز تا هزاره اول ق.م ۹۹۲۱۲۰ استاد نکویی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۹ الی ۱۰:۴۵
باستان شناسی و هنر دوران تاریخی بین النهرین(۲) ۹۹۲۱۲۲ استاد نکویی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۴۵