برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

استاد روز تاریخ ساعت
روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ ۱۴۰۰۲۲۰۶ استاد پایدار سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳ الی ۱۴
روان شناسی تحولی (۱) ۱۴۰۰۲۲۲۱ استاد پایدار سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت۱۴ الی ۱۵
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۱۴۰۰۲۲۴۳ استاد پایدار سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶
روان شناسی اجتماعی /۱۴۰۰۲۲۸۴/۱۴۰۰۲۲۲۳ استاد حبیبی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت ۸ الی ۱۰