برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۰۸/۲۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
کاربرد اصطلاحات / اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه / ترجمه اصطلاحات و عناصر فرهنگی استاد بانوزاده ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
ترجمه متون اسلامی از فارسی استاد بانوزاده ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
ساختمان۱ استاد احمدپور ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طراحی فنی۳ استاد خوشنودی ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
ارزیابی تولیدات صنعتی استاد خوشنودی ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲
پروژه طراحی صنعتی۹ استاد خوشنودی ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
دانش خانواده و جمعیت۱ استاد بزرگی ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۸:۱۵ الی ۹
ژئودزی ماهواره ای استاد مافی ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
عملیات ژئودزی ماهواره ای استاد مافی ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰