برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲ استاد جویا سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
اصول و راهکارهای ترجمه استاد جویا سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
مبانی طراحی صنعتی ۲ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
پروژه طراحی صنعتی ۲ / پروژه طراحی صنعتی ۴ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۱۵
پروژه طراحی صنعتی ۹ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
اصول حسابداری ۳ استاد یادگیر بصیر سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲:۱۵
حسابداری صنعتی ۱ استاد یادگیر بصیر سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶:۱۵
دستور و نگارش ۲ استاد شکوهی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
بیان شفاهی داستان استاد شکوهی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
اصول و روش تدریس / روش تدریس زبان خارجه استاد شکوهی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
مدار منطقی استاد شعبانی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲ الی ۱۴
ساختمان داده استاد شعبانی سه شنبه ۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶