برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۱۱/۰۷ و چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۷ و چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
پروژه طراحی صنعتی (۲)بسته بندی ۹۹۱۲۷۳ / پروژه طراحی صنعتی (۴)طرحهای سریع ۹۹۱۲۷۵ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
پروژه طراحی صنعتی (۵)محیط زیست ۹۹۱۲۷۶ / پروژه طراحی صنعتی (۷)مبلمان ۹۹۱۲۷۷ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
کارآموزی ۹۹۱۲۷۲ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
پروژه طراحی صنعتی (۹)ارتباط با کارخانجات ۹۹۱۲۷۹ استاد خوشنودی چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
پروژه طراحی صنعتی (۳)مهندسی عوامل انسانی ۹۹۱۲۷۴ / پروژه طراحی صنعتی (۸)بیونیک ۹۹۱۲۸۷ استاد خوشنودی چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰