برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲
زبان انگلیسی تخصصی – جبرانی ۹۹۲۵۹۶ استاد محمدزاده سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
کاربرد روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت ۹۹۲۵۶۴ استاد الماس پور سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۸:۴۵ الی ۱۰:۱۵
فیزیولوژی اعصاب و غدد ۹۹۲۳۲ استاد الماس پور سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲