برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طراحی معماری (۴)  ۹۹۲۳۲۴ / ۹۹۲۳۲۵ استاد شادمهر شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۹ الی ۲۱
آزمون های روان شناختی ۱ ۹۹۲۱۱ استاد اشکان شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۹ الی ۱۰
روان شناسی ورزش ۹۹۲۱۶ استاد اشکان شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۱
آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن ۹۹۲۴۱ استاد اشکان شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱ الی ۱۲
راهنمایی و مشاوره تحصیلی (۱) ۹۹۲۵۰ استاد اشکان شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲ الی ۱۳
نظریه های مشاوره و روان درمانی (۲) ۹۹۲۳۷ استاد اشکان شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵ الی ۱۶
مشاوره ازدواج ۹۹۲۳۸ استاد اشکان شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶ الی ۱۷