برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

         درس استاد روز تاریخ ساعت
روش های تدریس زبان انگلیسی ۱۴۰۰۱۲۷۹ استاد شکوهی شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
زبان شناسی کاربردی ۱۴۰۰۱۲۹۸ استاد شکوهی شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
دستور و نگارش ۱ – دستور انگلیسی پایه – نگارش انگلیسی پایه ۱۴۰۰۱۳۲۳ / ۱۴۰۰۱۲۹۴/ ۱۴۰۰۱۳۱۸ استاد شکوهی شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰