برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۰۸/۲۴

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۴ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
آزمایشگاه مکانیک خاک استاد آسمانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۱۵
روش های اجرایی ساختمان استاد آسمانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
مقاومت مصالح ۲ استاد آسمانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۳:۳۰
مهندسی سیستم ها استاد آسمانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
ریاضی ۱ – پیش / ریاضی عمومی / ریاضی عمومی ۱ استاد شعبانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
ریاضی عمومی ۲ استاد شعبانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۴۵
ریاضی کاربردی استاد شعبانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶ الی ۱۸:۱۵
معادلات دیفرانسیل استاد شعبانی ۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۴۵