برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۰۹/۰۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۸به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
دانش خانواده و جمعیت ۹۹۱۱۰۶ استاد بزرگی شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
هوش مصنوعی و سیستم های خبره ۹۹۱۴۳۰ استاد سارا شعبانی شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲ الی ۱۴
ریاضیات مهندسی ۹۹۱۱۲۸ استاد سارا شعبانی شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶
ترجمه متون مطبوعاتی (۲) زبان دوم ۹۹۱۴۳۲ استاد فلاح رفیع شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
ویرایش فارسی ۹۹۱۹۹ استاد فلاح رفیع شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
انقلاب اسلامی ایران ۹۹۱۷۸ استاد گودرزوند شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
آیین دادرسی مدنی ۲ ۹۹۱۴۸۲ استاد حبیب پور شنبه ۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰