برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۱۱/۱۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
 آشنایی با نقوش ایرانی ۹۹۱۳۹۵ استاد سرزعیم شنبه ۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۵