برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
ارزشیابی پیشرفته و ترجمه ۹۹۲۵۲۰ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸ الی ۹
سمینار مسایل ترجمه ۹۹۲۵۲۱ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۹ الی ۱۰
ترجمه از دیدگاه زبانشناسی ۹۹۲۵۲۲ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱
زبانشناسی کاربردی و ترجمه ۹۹۲۵۲۳ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲
روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه ۹۹۲۵۲۴ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳
نظریه های ترجمه ۹۹۲۵۲۵ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵
بررسی و ترجمه آثار اسلامی ۹۹۲۵۲۷ استاد محسنی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶
طرح نهایی ۹۹۲۱۲۷ / ۹۹۲۱۳۶ استاد سمانه محمدی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱ الی ۱۶
اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۹۹۲۶۲ استاد جعفری نیا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
سنجش و ارزیابی ۹۹۲۲۴۳ استاد جعفری نیا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان ۹۹۲۵۱ استاد بزرگی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰
ریاضیات و معماری ۹۹۲۲۳۵ استاد شعبانی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰