برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱ الی ۱۶
طرح نهایی ۹۹۲۱۲۷ / ۹۹۲۱۳۶ استاد سمانه محمدی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
آسیب شناسی اجتماعی ۹۹۲۱۵ / ۹۹۲۴۰ استاد قوام پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
روان شناسی کار و مدیریت ۹۹۲۱۹ استاد قوام پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
متون روان شناسی  به انگلیسی ۲ / متون مشاوره انگلیسی (۲) /  ۹۹۲۲۱ / ۹۹۲۳۶ استاد قوام پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۴۵
روان شناسی شناختی ۹۹۲۲۳ استاد قوام پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۴۵
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان ۹۹۲۵۱ استاد بزرگی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰