برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ / آشنایی با مرمت ابنیه ۹۹۲۲۴۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱ الی ۱۶
طرح نهایی ۹۹۲۱۲۷ / ۹۹۲۱۳۶ استاد سمانه محمدی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
دانش خانواده و جمعیت ۹۹۲۱۱۴ استاد بزرگی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
دانش خانواده و جمعیت (۲) ۹۹۲۲۷۸ استاد بزرگی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
مبانی بانکداری و مدیریت بانک ۹۹۲۸۱ استاد برزگری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
آموزش مهارت های حرفه ای ۹۹۲۸۶ استاد برزگری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۴۵
روش های اجرایی ساختمان ۹۹۲۲۶۱ استاد شجری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
روستا(۲) / شناخت و طراحی معماری روستا /  ۹۹۲۲۴۰ / ۹۹۲۲۴۱ استاد احمدپور پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴ الی ۱۶
اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۹۹۲۶۲ استاد جعفری نیا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
سنجش و ارزیابی ۹۹۲۲۴۳ استاد جعفری نیا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
پروژه طراحی صنعتی (۹) ارتباط با کارخانجات ۹۹۲۱۸۷ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
کارآموزی  ۹۹۲۱۸۹ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
پروژه طراحی صنعتی (۵)محیط زیست  ۹۹۲۲۱۳ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
پروژه ۹۹۲۱۸۸ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۵:۱۵
سمینار ۹۹۲۵۹۴ استاد میرزایی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۱۵
طراحی معماری و انرژی ۲ ۹۹۲۵۹۳ استاد میرزایی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴ الی ۱۸