برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ / آشنایی با مرمت ابنیه ۹۹۲۲۴۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱ الی ۱۶
طرح نهایی ۹۹۲۱۲۷ / ۹۹۲۱۳۶ استاد سمانه محمدی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
تحلیل سازه های (۱) ۹۹۱۲۲۵ / ۹۹۲۲۷۰ استاد آسمانی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۱۵
اصول جی آی اس ۹۹۲۲۷۱ استاد مافی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل ۹۹۲۲۷۴ استاد مافی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۴۵
پروژه طراحی صنعتی (۹) ارتباط با کارخانجات ۹۹۲۱۸۷ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
کارآموزی  ۹۹۲۱۸۹ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
پروژه طراحی صنعتی (۵)محیط زیست  ۹۹۲۲۱۳ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
پروژه ۹۹۲۱۸۸ استاد خوشنودی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۵:۱۵