برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۱۴۰۰۱۷۰ استاد فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت   ۱۰ الی ۱۲
طرح نهائی – طرح نهایی  ۱۴۰۰۱۲۰۱/۱۴۰۰۱۲۶۱ استاد فلاح پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت  ۱۴ الی ۱۸